Bảng giá lăn bánh xe Ford tại Việt Nam

Bảng giá lăn bánh xe Ford tại Việt Nam

Bảng giá lăn bánh xe Ford tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giá xeGiá lăn bánh
Giá lăn bánh Ford Everest 2021
Everest Titanium 2.0L AT 4WD1,412,000,0001,470,000,000
Everest Titanium 2.0L AT 4×21,193,000,0001,250,000,000
Everest Sport 2.0L AT 4×21,124,000,0001,183,000,000
Giá lăn bánh Ford Ranger 2021
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4937,000,000911,000,000
Ranger Limited 2.0L AT 4×4811,000,000825,000,000
Ranger XLS 2.2L AT 4×2662,000,000676,000,000
Ranger XLS 2.2L MT 4×2642,000,000645,000,000
Ranger XL 2.2L MT 4×4628,000,000624,000,000
Giá lăn bánh Ford Ranger Raptor 2021
Ranger Raptor 2.0L AT 4×4 màu xám Conquer1,209,000,0001,288,000,000
Ranger Raptor 2.0L AT 4×41,202,000,0001,281,000,000
Giá lăn bánh Ford Ecosport 2021
Ecosport Titanium 1.0L AT686,000,000705,000,000
Ecosport Titanium 1.5L AT646,000,000662,000,000
Ecosport Trend 1.5L AT603,000,000620,000,000
Giá lăn bánh Ford Transit 2021
Transit SVP805,000,000753,000,000
Giá lăn bánh Ford Tourneo 2021
Tourneo Titanium1,069,000,0001,099,000,000
Tourneo Trend999,000,000970,000,000

***Chú ý: Giá lăn bánh xe trên chưa trừ chương trình giảm giá khuyến mãi tại thời điểm mua. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline Phòng kinh doanh Ford Phú Mỹ để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất tại mọi thời điểm

Bảng giá lăn bánh xe Ford tại Đồng Nai

Giá xeGiá lăn bánh
Giá lăn bánh Ford Everest 2021
Everest Titanium 2.0L AT 4WD1,412,000,0001,469,000,000
Everest Titanium 2.0L AT 4×21,193,000,0001,237,000,000
Everest Sport 2.0L AT 4×21,124,000,0001,164,000,000
Giá lăn bánh Ford Ranger 2021
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4937,000,000
Ranger Limited 2.0L AT 4×4811,000,000
Ranger XLS 2.2L AT 4×2662,000,000
Ranger XLS 2.2L MT 4×2642,000,000
Ranger XL 2.2L MT 4×4628,000,000
Giá lăn bánh Ford Ranger Raptor 2021
Ranger Raptor 2.0L AT 4×4 màu xám Conquer1,209,000,0001,336,000,000
Ranger Raptor 2.0L AT 4×41,202,000,0001,329,000,000
Giá lăn bánh Ford Ecosport 2021
Ecosport Titanium 1.0L AT686,000,000721,000,000
Ecosport Titanium 1.5L AT646,000,000649,000,000
Ecosport Trend 1.5L AT603,000,000614,000,000
Giá lăn bánh Ford Transit 2021
Transit SVP805,000,000763,000,000
Giá lăn bánh Ford Tourneo 2021
Tourneo Titanium1,069,000,0001,099,000,000
Tourneo Trend999,000,000961,000,000

***Chú ý: Giá lăn bánh xe trên chưa trừ chương trình giảm giá khuyến mãi tại thời điểm mua. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline Phòng kinh doanh Ford Phú Mỹ để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất tại mọi thời điểm

Bảng giá lăn bánh xe Ford tại Bình Dương

Giá xeGiá lăn bánh
Giá lăn bánh Ford Everest 2021
Everest Titanium 2.0L AT 4WD1,412,000,000
Everest Titanium 2.0L AT 4×21,193,000,000
Everest Sport 2.0L AT 4×21,124,000,000
Giá lăn bánh Ford Ranger 2021
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4937,000,000
Ranger Limited 2.0L AT 4×4811,000,000
Ranger XLS 2.2L AT 4×2662,000,000
Ranger XLS 2.2L MT 4×2642,000,000
Ranger XL 2.2L MT 4×4628,000,000
Giá lăn bánh Ford Ranger Raptor 2021
Ranger Raptor 2.0L AT 4×4 màu xám Conquer1,209,000,0001,326,000,000
Ranger Raptor 2.0L AT 4×41,202,000,0001,329,000,000
Giá lăn bánh Ford Ecosport 2021
Ecosport Titanium 1.0L AT686,000,000721,000,000
Ecosport Titanium 1.5L AT646,000,000649,000,000
Ecosport Trend 1.5L AT603,000,000614,000,000
Giá lăn bánh Ford Transit 2021
Transit SVP805,000,000763,000,000
Giá lăn bánh Ford Tourneo 2021
Tourneo Titanium1,069,000,0001,099,000,000
Tourneo Trend999,000,000961,000,000

***Chú ý: Giá lăn bánh xe trên chưa trừ chương trình giảm giá khuyến mãi tại thời điểm mua. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline Phòng kinh doanh Ford Phú Mỹ để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất tại mọi thời điểm

Bảng giá lăn bánh xe Ford tại Bình Phước

Giá xeGiá lăn bánh
Giá lăn bánh Ford Everest 2021
Everest Titanium 2.0L AT 4WD1,412,000,000
Everest Titanium 2.0L AT 4×21,193,000,000
Everest Sport 2.0L AT 4×21,124,000,000
Giá lăn bánh Ford Ranger 2021
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4937,000,000
Ranger Limited 2.0L AT 4×4811,000,000
Ranger XLS 2.2L AT 4×2662,000,000
Ranger XLS 2.2L MT 4×2642,000,000
Ranger XL 2.2L MT 4×4628,000,000
Giá lăn bánh Ford Ranger Raptor 2021
Ranger Raptor 2.0L AT 4×4 màu xám Conquer1,209,000,0001,339,000,000
Ranger Raptor 2.0L AT 4×41,202,000,0001,332,000,000
Giá lăn bánh Ford Ecosport 2021
Ecosport Titanium 1.0L AT686,000,000721,000,000
Ecosport Titanium 1.5L AT646,000,000649,000,000
Ecosport Trend 1.5L AT603,000,000614,000,000
Giá lăn bánh Ford Transit 2021
Transit SVP805,000,000763,000,000
Giá lăn bánh Ford Tourneo 2021
Tourneo Titanium1,069,000,0001,099,000,000
Tourneo Trend999,000,000961,000,000

***Chú ý: Giá lăn bánh xe trên chưa trừ chương trình giảm giá khuyến mãi tại thời điểm mua. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline Phòng kinh doanh Ford Phú Mỹ để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất tại mọi thời điểm

Bảng giá lăn bánh xe Ford tại Tây Ninh

Giá xeGiá lăn bánh
Giá lăn bánh Ford Everest 2021
Everest Titanium 2.0L AT 4WD1,412,000,000
Everest Titanium 2.0L AT 4×21,193,000,000
Everest Sport 2.0L AT 4×21,124,000,000
Giá lăn bánh Ford Ranger 2021
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4937,000,000
Ranger Limited 2.0L AT 4×4811,000,000
Ranger XLS 2.2L AT 4×2662,000,000
Ranger XLS 2.2L MT 4×2642,000,000
Ranger XL 2.2L MT 4×4628,000,000
Giá lăn bánh Ford Ranger Raptor 2021
Ranger Raptor 2.0L AT 4×4 màu xám Conquer1,209,000,0001,339,000,000
Ranger Raptor 2.0L AT 4×41,202,000,0001,332,000,000
Giá lăn bánh Ford Ecosport 2021
Ecosport Titanium 1.0L AT686,000,000721,000,000
Ecosport Titanium 1.5L AT646,000,000649,000,000
Ecosport Trend 1.5L AT603,000,000614,000,000
Giá lăn bánh Ford Transit 2021
Transit SVP805,000,000763,000,000
Giá lăn bánh Ford Tourneo 2021
Tourneo Titanium1,069,000,0001,099,000,000
Tourneo Trend999,000,000961,000,000

***Chú ý: Giá lăn bánh xe trên chưa trừ chương trình giảm giá khuyến mãi tại thời điểm mua. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline Phòng kinh doanh Ford Phú Mỹ để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất tại mọi thời điểm

Bảng giá lăn bánh xe Ford tại Lâm Đồng

Giá xeGiá lăn bánh
Giá lăn bánh Ford Everest 2021
Everest Titanium 2.0L AT 4WD1,412,000,000
Everest Titanium 2.0L AT 4×21,193,000,000
Everest Sport 2.0L AT 4×21,124,000,000
Giá lăn bánh Ford Ranger 2021
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4937,000,000
Ranger Limited 2.0L AT 4×4811,000,000
Ranger XLS 2.2L AT 4×2662,000,000
Ranger XLS 2.2L MT 4×2642,000,000
Ranger XL 2.2L MT 4×4628,000,000
Giá lăn bánh Ford Ranger Raptor 2021
Ranger Raptor 2.0L AT 4×4 màu xám Conquer1,209,000,0001,339,000,000
Ranger Raptor 2.0L AT 4×41,202,000,0001,332,000,000
Giá lăn bánh Ford Ecosport 2021
Ecosport Titanium 1.0L AT686,000,000721,000,000
Ecosport Titanium 1.5L AT646,000,000649,000,000
Ecosport Trend 1.5L AT603,000,000614,000,000
Giá lăn bánh Ford Transit 2021
Transit SVP805,000,000763,000,000
Giá lăn bánh Ford Tourneo 2021
Tourneo Titanium1,069,000,0001,099,000,000
Tourneo Trend999,000,000961,000,000

***Chú ý: Giá lăn bánh xe trên chưa trừ chương trình giảm giá khuyến mãi tại thời điểm mua. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline Phòng kinh doanh Ford Phú Mỹ để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất tại mọi thời điểm

Tham khảo: Bảng giá xe Ford cập nhật mới nhất 2020

Trả lời