Chương trình Lái thử & Trải nghiệm xe Ford

𝙇𝒂́𝙞 𝙩𝙝𝒖̛̉ 𝙭𝙚 & 𝙏𝙧𝒂̉𝙞 𝙣𝙜𝙝𝙞𝒆̣̂𝙢 𝙭𝙚 𝙁𝙤𝙧𝙙 Phú Mỹ Ford trân trọng kính mời Quý Khách Hàng đến tham dự chương trình lái thử 𝙏𝒖̛̀ 8𝙝00 đ𝒆̂́𝙣 12𝙝00 𝙣𝙜𝒂̀𝙮…

0 Comments