Bảo hiểm thân vỏ ô tô

Bảo hiểm thân vỏ ô tô là một loại bảo hiểm mà người sở hữu ô tô có thể mua để bảo vệ xe họ khỏi các thiệt hại về thân vỏ do các sự cố như va chạm, hỏa hoạn, trộm cắp, hoặc tổn hại do các yếu tố khác nhau như thời tiết, … Đọc tiếp Bảo hiểm thân vỏ ô tô